top of page

1/ בחר מהרשימה למטה את הפריט/ים שברצונך להציע לחיילים, ואז,

2/ בתפריט לחץ על"I MAKE MY DONATION" ומלא את הטופס בחשבון Paypal שלך.

או בהמחאות שיש לשלם ל-100% להאיל  -  פנו את ההמחאות שלך אל

צרפת:06 09 44 31 25

100% LAHAYAL BP 17 75921 PARIS cedex 19      

 ישראל: 054 4520 048

100% להאי"ל19 שלמה המלה 42267 נתניה - ישראל

תמיכה בחומר

תמיכה רוחנית
העבר את המוצרים_22200000-0000-0000-0000-0000000000222_

תמיכה מורלית

 

bottom of page